Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Този нормативен документ за защита на личните данни указва начина, по-който Домакиня ЕООД ЕИК 205084100 със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Климент Охридски 39  тел. 0877609605, като Администратор на лични данни събира, обработва и съхранява информация, събрана от потребителите (всеки един "Потребител") на "Страницата" на www.freemama.bg Този нормативен документ за защита на личните данни е приложим върху интернет Страницата и нейните продукти и услуги, предоставяни от Домакиня ЕООД.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1 Домакиня ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на набор от домакински и почистващи услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

-          Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

-          Обработка на запитвания по имейл и телефон за нашите услуги;

-          Изпълнение на задълженията на Домакиня ЕООД при поръчка или договор с Вас;

-          За целите на легитимния интерес на Домакиня ЕООД (към НАП, МВР и др. държавни органи)

Цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2 Цели за събиране, обработване и съхраняване на данните:

-          обработка на Вашето запитване чрез контактна форма с цел оферта, поръчка на услуга или сключване на договор

-          създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни

-          обработка на еднократна поръчка без създаването на профил в уебсайта

-          индивидуализация на страна по договора;

-          регистрация на участник в събитие, включително такова в дигиталното пространство, организирано от Домакиня ЕООД;

-          за счетоводни цели и статистически цели;

-          защита на информационната сигурност;

-          обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;

-          изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата и др.

-          подобряване на клиентското обслужване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Домакиня ЕООД?

Чл. 3 Домакиня ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

(1)   Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваната услуга и да управлявате съдържанието на услугата през създадения профил.

(1.1)         Регистрацията на потребител в уебсайта чрез собствен профил не е задължително. Също така Вие може да посетите страницата ни и да ползвате услугите ни без да се регистрирате като потребител. Минималната информация, която събираме за тази цел е име, имейл, адрес и телефон (важи за еднократна поръчка или запитване чрез контактна форма). В този случай срока и целта на събирането и обработка на данните се отнасят само за изпълнението на конкретната поръчка или запитване.

(2)   Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

(3)   Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата.

(4)   Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

Чл. 4 Домакиня ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

(1)   Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, адрес, телефон)

(1.1)         Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 

(1.2)         Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Домакиня ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

 

(2)   Други данни, които Домакиня ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Домакиня ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

(2.1)         Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

(2.2)         Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

 

(3)   Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

(3.1)         Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги.

(3.2)         Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Домакиня ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Домакиня ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

-          разкриват расов или етнически произход;

-          разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

-          генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Чл. 5 Срок на съхранение

Вашите данни се съхраняват от нас за срок от 1 (една) година от регистрацията на профила Ви в уебсайта. При закупуване на услуга от уебсайта в рамките на тази 1 година, срокът се удължава с отново с 1 година, считано от датата на покупката. При неактивност на профила в рамките на тази 1 година, той бива служебно изтриван след изтичането на срока. В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите или изпълнение на договор, ние ще Ви информираме за това своевременно.

Чл. 6 Предаване на Вашите лични данни за обработване

Домакиня ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашето съгласие

С използването на нашата Страница и по точно при изпращане на запитване или поръчка чрез нашата контактна форма, Вие ще бъдете помолени да изразите Вашето изрично съгласие с този нормативен документ за защита на личните данни чрез отбелязване с тигче в празно квадратче. С това Ваше съгласие Вие декларирате, че сте съгласни Вашите лични данни да се съберат и обработят с цел обработка на Вашето запитване или поръчка. Ако не се съгласни Вашите данни да бъдат събрани и обработени от Домакиня ЕООД с цел оферта или поръчка, и изрично не отбележите с тигче това си съгласие, то контактната форма или поръчка няма да бъде изпратена към нас.

Оттегляне на съгласието

Като субект на данните Вие може да изпратите до нас по имейл или куриер попълнена форма за оттегляне на съгласие или искане в свободен текст.

В случаите на оттегляне на съгласие от субекта на данните за обработката им и ако тези данни са необходими за предоставяне на услугата, счита се, че субектът на данните е изявил и прекратяване на предоставянето на услугата. В този случай Администраторът не носи отговорност за предоставянето на услугата след момента на получаване на оттеглянето.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

 

Чл. 7 Право на достъп

(1) Вие имате право да изискате и получите от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8 Вие имате право да поискате от Администратора да:

· коригира неточните лични данни, свързани с Вас;

· да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9 (1) Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

· личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

· Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

· Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

· личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

· личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;

· личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 

· за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

· за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

· по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

· за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

· за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

Право на ограничаване

Чл. 10 Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

· оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

· обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

· Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

· Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.

 

Право на преносимост

Чл. 11 Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Администратора, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Администратора:

· да поискате от Администратора да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

· да поискате от Администратора пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12 Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13 Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14 (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

· е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

· е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

· уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 15 За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата, Администраторът може да предостави данните на следните лица, които са обработващи данни:

· Офис мениджър;

· ТРЗ и счетоводител;

 

Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

 

Съответствие

Ние спазваме и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). Ние няма да предоставяме Ваша лична информация на външни страни без Вашето изрично съгласие.

Контролен орган

Контролен орган за изпълнението на регламента за защита на личните данни на физическите лица в Република България е КЗЛД с адрес за кореспонденция гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" 2, тел. 02 9153518. Ако считате, че правата Ви според Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са нарушени, Вие можете да подадете жалба до КЗЛД или до компетентния съд.

Връзка с нас

Ако имате въпроси относно този документ за защита на личните данни, Вие можете да се свържете с нас на:

Тел. 359 877 609 605
имейл: office @
freemama.bg
www.freemama.bg

Промени в документа за защита на личните данни

Фирма Домакиня ЕООД има правото да актуализира този документ по всяко време. Ако решим да променим документа, ние ще актуализираме версията и датата на самия документ. Този документ последно е бил актуализиран на 26.09.2018