Детски градини

kindergarten

Тук ще намерите списък на всички държавни детски градини в гр. София. Ако желаете да добавим друга частна детска градина, моля да се свържете с нас.

Легенда:

ОДЗ- обединено детско заведение (ясла + градина)

ЦДГ- целодневна детска градина

ЛДГ- лечебна детска градина

СДГ- санаториална детска градина

СДЯ- санаториална детска ясла