ДКЦ 2 – София

Адрес: гр. София, ул. Хан Крум №1

Тел. Регистратура: 02/9882868

 

Общопрактикуващи лекари/ Педиатри:

Д-р Дакова четни дати- II смяна

Д-р Христовачетни дати- II смяна

Д-р Радева четни дати- II смяна

Д-р Рангачева четни дати- II смяна