Филиал към ДКЦ18

Адрес: София, жк. Левски В, бл. 9а

Д-р Стаменова, Бойка – 02/9466107

Четни дати- 07:30-12:30

Нечетни дати- 14:30-19:30

Детско здравеопазване- Четни дати- 12:30-13:00 / Нечетни дати- 14:00-14:30

 

Д-р Стефанов, Кръстю

Четни дати- 07:30-12:30

Нечетни дати- 14:30-19:30

Детско здравеопазване- четвъртък и петък- 12:30-14:30

 

Д-р Рогева, Тереза – 02/ 9466107

Четни дати- 07:30-12:30

Нечетни дати- 14:30-19:30

Детско здравеопазване- понеделник и вторник- 13:30-14:30

 

Д-р Любенова, Людмила 02/ 9466107

Четни дати- 08:00-13:30

Нечетни дати- 14:30-19:30

Петък- винаги първа смяна

Детско здравеопазване- всеки ден