Поликлиника Младост

Адрес: гр. София, ж.к. Младост І, бл.37 Б

 

Д-р Галев, Милчо – педиатър, четни дати от 14:00 – 19:00, нечетни дати от 08:00 – 13:00, петък от 08:00 – 13:00

Детска консултация сряда и четвъртък четни дати от 12:00 – 14:00, нечетни дати от 13:00 – 15:00

Женска консултация петък нечетни дати от 15:00 – 16:00

 

Д-р Иванова, Надежда – педиатър, четни дати от 08:30 – 13:30, нечетни дати от 14:00 – 19:00

Детска консултация вторник и сряда четни дати от 13:30 – 14:30, нечетни дати от 13:00 – 14:00

Женска консултация понеделник, четвъртък и петък четни дати от 13:30 – 14:30, нечетни дати от 13:00 – 14:00

 

Д-р Славова, Елка – педиатър, понеделник, вторник, сряда, четвъртък от 14:00 – 19:00, петък от 08:00 – 13:00

 

Д-р Димитров, Ивайло – педиатър, четни дати от 08:00 – 13:00, нечетни дати от 14:00 – 19:00

Детска консултация вторник и четвъртък четни дати от 13:00 – 15:00, нечетни дати от 12:00 – 14:00

Женска консултация петък четни дати от 13:00 – 14:00, нечетни дати от 13:00 – 14:00

 

Д-р Битракова, Миглена – педиатър, понеделник, сряда и петък 09:00 – 13:00, вторник и четвъртък от 14:00 – 18:00

Детска консултация – понеделник и сряда от 13:00 – 14:00

Женска консултация – понеделник и сряда от 08:30 – 09:00

 

Д-р Стаменова, Надя – ОПЛ, тел 02/876 74 82 понеделник, сряда и петък от 08:30 – 13:00, вторник и четвъртък от 14:00 – 19:00

Детска консултация – вторник от 13:00 – 14:00

Женска консултация – четвъртък от 13:00 – 14:00