МЦ Майчин дом – София

ул. Здраве 2

Д-р Стоянова, Катя – педиатър, понеделник, сряда и петък от 08:30 – 13:00, вторник и четвъртък от 13:00 – 18:00

Женска консултация вторник и четвъртък от 12:00 – 13:00