МЦ Кристал

гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ 239

 

Педиатри:

Д-р Цаков, Росен – педиатър 11 к-т – 02 42 00 358; четни дати от 15:30 до 19:30; нечетни дати от 7:30 до 11:30

Майчино здравеопазване вторник четни дати 14:30 до 15:30; нечетни дати 11:30 до 12:30

Детско здравеопазване понеделник и сряда четни дати 14:30 до 15:30; нечетни дати 11:30 до 12:30

 

Д-р Ацева, Галина педиатър 12 к-т – 02 42 00 364; четни дати 07:30 до 11:30; нечетни дати 15:30 до 19:30

Майчино здравеопазване вторник четни дати 11:30 до 12:30; нечетни дати 14:30 до 15:30

Детско здравеопазване сряда и четвъртък четни дати 11:30 до 12:30; нечетни дати 14:30 до 15:30

 

Д-р Мицева, Емилия педиатър 4 к-т – 02 42 00 351; четни дати 08:00 до 13:00; нечетни дати 14:00 до 19:00

Майчино здравеопазване сряда 13:00 до 11:00

Детско здравеопазване вторник и четвъртък от 13:00 до 14:00;

 

Д-р Костадинова, Н. педиатър 5 к-т – 02 42 00 362; четни дати от 14:30 до 19:30; нечетни дати от 7:30 до 12:30

Майчино здравеопазване вторник 12:30 до 13:30

Детско здравеопазване понеделник и четвъртък от 12:30 до 13:30;