ДКЦ 8 – София

Адрес : София, ул. Христо Силянов № 77 (Надежда 1)

Тел.регистратура: 02/936 12 27

Д-р Маркова, Мима

Четни дати – 15:00-20:00

Нечетни- 08:00-13:00;

Детско здраве- понеделник и четвъртък- четни–14:00-15:00 / нечетни- 13:00-14:00

 

Д-р Димитрова, Юлия

Четни дати – 14:00-19:00

Нечетни- 08:00-13:00;

Детско здраве- вторник- четни–12:00-13:00 / нечетни- 13:00-14:00

 

Д-р Монова

Четни дати – 08:00-13:00;

Нечетни- 14:00-19:00

Детско здраве- вторник- четни–12:00-13:00 / нечетни- 13:00-14:00

 

Д-р Попова, Ема

Четни дати – 08:00-13:00;

Нечетни- 14:00-19:00

Детско здраве- вторник- четни–13:00-15:00 / нечетни- 12:00-13:00

 

Д-р Котева

Понеделник, сряда и петък – 08:00-13:00;

Вторник и четвъртък- 14:00-19:00

 

Д-р Трифонова

Четни дати – 08:00-13:00;

Нечетни- 15:00-20:00

Детско здраве- четни–13:00-14:00 / нечетни- 14:00-15:00

 

 

Д-р Димова, Надежда

Четни дати – 08:00-13:00;

Нечетни- 14:00-19:00

Детско здраве- сряда- четни–13:00-14:00 / нечетни- 13:00-14:00

 

Д-р Константинова, Мариета

Нечетни дати – 08:00-13:00;

четни- 15:00-20:00

Детско здраве- вторник и петък- четни–14:00-15:00 / нечетни- 13:00-14:00