ДКЦ 7 – София

Адрес : бул. „Мария Луиза“ № 191

Тел.регистратура: 02 803 36 00, 02 803 36 01 , 02 831 71 98

 

Д-р Делчева, Христина – ОПЛ, каб.124, тел. 02 8310073; 02 8033613;

понеделник и четвъртък

четни дати от 09:00 до 14:00, нечетни дати от 15:00 до 20:00

вторник и сряда

четни дати от 08:00 до 12:00, нечетни дати от 16:00 до 20:00

детско здравеопазване четни дати от 12:00 до 14:00, нечетни дати от 13:00 до 16:00

петък

четни дати от 08:00 до 12:00, нечетни дати от 13:00 до 18:00

детско здравеопазване четни дати от 12:00 до 14:00, нечетни дати от 13:00 до 18:00

майчино здравеопазване нечетни дати от 18:00 до 20:00

събота и неделя – МЦ Полимед

 

Д-р Пашова, Виолета – ОПЛ, тел. 02 8310073; 02 8033613

понеделник и четвъртък

четни дати от 15:00 до 20:00, нечетни дати от 09:00 до 14:00

вторник и сряда

четни дати от 13:00 до 15:00 и от 17:00 до 20:00, нечетни дати от 08:00 до 11:00 и от 13:00 до 15:00

детско здравеопазване четни дати от 15:00 до 17:00, нечетни дати от 11:00 до 13:00

петък

четни дати от 13:00 до 17:00 и от 19:00 до 20:00, нечетни дати от 08:00 до 11:00 и от 13:00 до 15:00

детско здравеопазване четни дати от 17:00 до 18:00, нечетни дати от 11:00 до 13:00

майчино здравеопазване четни дати от 18:00 до 19:00

събота и неделя – МЦ Лора

 

Д-р Кацарска, Елка – ОПЛ, каб. 123, тел. 02 8310073

Понеделник

четни дати от 08:00 до 13:00, нечетни дати от 14:00 до 20:00

вторник

четни дати от 08:00 до 13:00, нечетни дати от 14:00 до 20:00

сряда

четни дати от 09:00 до 14:00, нечетни дати от 14:00 до 19:00

майчино здравеопазване четни дати от 08:00 до 09:00, нечетни дати от 19:00 до 20:00

четвъртък и петък

четни дати от 08:00 до 11:00 и от 13:00 до 15:00, нечетни дати от 13:00 до 15:30 и от 17:30 до 20:00

детско здравеопазване четни дати от 11:00 до 13:00, нечетни дати от 15:30 до 17:30

събота и неделя – МЦ Превент

 

Д-р Премянова, Мария – ОПЛ

Понеделник и четвъртък

четни дати от 13:00 до 15:30 и от 17:30 до 20:00, нечетни дати от 08:00 до 11:00 и от 13:00 до 15:00

детско здравеопазване четни дати от 15:30 до 17:30, нечетни дати от 11:00 до 13:00

вторник

четни дати от 14:00 до 20:00, нечетни дати от 09:00 до 15:00

сряда

четни дати от 14:00 до 19:00, нечетни дати от 09:00 до 15:00

майчино здравеопазване четни дати от 19:00 до 20:00, нечетни дати от 08:00 до 09:00

петък

четни дати от 13:00 до 16:00 и от 17:00 до 20:00, нечетни дати от 08:00 до 11:00 и от 12:00 до 15:00

детско здравеопазване четни дати от 16:00 до 17:00, нечетни дати от 11:00 до 12:00

събота и неделя – МЦ Лора

 

Д-р Стаматова, Златка – ОПЛ, каб. 121, четни дати от 08:30 до 13:30, нечетни дати от 14:00 до 19:30

детско здравеопазване сряда нечетни дати от 11:00 до 12:00 и от 15:30 до 18:30

майчино здравеопазване петък нечетни дати от 11:00 до 12:00 и от 15:30 до 18:30

 

Д-р Кралева, Катя – ОПЛ, каб. 121, четни дати от 14:30 до 19:30, нечетни дати от 08:30 до 13:30,

детско здравеопазване сряда четни дати от 11:30 до 12:30, нечетни дати от 15:30 до 16:30