ДКЦ 6 – София

Адрес: София 1309, Район Илинден, ул. Коньовица 65 /до Люлин 10/

Тел.регистратура: 02 9213200

 

Д-р Четкаров– 02/ 9213235

Амбулаторни прегледи от 08:00 до 13:00

 

Д-р Савов, Васил

Четни дати – 08:00-13:00

Нечетни- 14:00-19:00;

Детско здраве- вторник- четни-13:00-14:00/ нечетни-19:00-20:00

 

Д-р Маламов– 02/ 9213251

Четни дати – 13:00-18:00

Нечетни- 11:30-14:30;

Детско здраве- вторник-17:00-18:00

 

Д-р Делев, Милан– 02/ 9213242

Четни дати – 08:00-13:30

Нечетни- 14:00-19:30;

Детско здраве- вторник-17:00-18:00

 

Д-р Петрова, Лора – 02/ 9213242

Четни дати – 13:30-19:30

Нечетни- 07:30-12:30;

Детско здраве- петък-12:30-13:30

 

Д-р Декина, Мария– 02/ 9213242 и 0886097971

Четни дати – 13:30-19:30

Нечетни- 07:30-12:30;

Детско здраве- сряда-четни–09:00-11:00

 

Д-р Костадинова, Петя

Четни дати – 14:00-19:00

Нечетни- 08:00-13:00;

Детско здраве- вторник-четни–19:00-20:00 / нечетни- 13:00-14:00

 

Д-р Гергова, Еленка– 02/ 9213243

Понеделник, вторник и четвътък – 13:30-19:30

Сряда и петък- 14:30-19:30;

Детско здраве- сряда-13:30-14:30