ДКЦ 29 – София

Адрес: София, ж.к. Гоце Делчев, ул. “Георги Измирлиев” 8

телефони: +359/ 2/958 24 48, 958 24 64, 958 24 66, 859 01 17

 

Д-р Ковачева, Селма – ОПЛ, Педиатър, кабинет 102, четни дати 08:30 – 13:30, нечетни дати 14:30 – 19:30

Майчино здравеопазване понеделник четни дати 07:30 – 08:30, нечетни дати 13:00 – 14:00

Детско здравеопазване сряда и четвъртък четни дати 16:00 – 18:00, нечетни дати 10:00 – 12:00

 

Д-р Дамянова – ОПЛ, Педиатър, кабинет 102, нечетни дати 08:30 – 13:30, четни дати 14:30 – 19:30

Майчино здравеопазване понеделник нечетни дати 07:30 – 08:30, четни дати 13:00 – 14:00

Детско здравеопазване сряда и четвъртък нечетни дати 16:00 – 18:00, четни дати 10:00 – 12:00

 

Д-р Василева, Юлияна – ОПЛ, Педиатър, четни дати 13:30 – 19:30, нечетни дати 08:30 – 19:30

Майчино здравеопазване вторник и четвъртък нечетни дати 09:00 – 11:30, четни дати 15:00 – 17:30

Детско здравеопазване с вторник и четвъртък нечетни дати 16:00 – 18:00, четни дати 10:00 – 12:00

 

Д-р Гочева, Захаринка – ОПЛ, Педиатър, кабинет 107, четни дати 08:30 – 13:00, нечетни дати 14:00 – 19:00

Майчино здравеопазване петък четни дати 07:30 – 08:30, нечетни дати 13:00 – 14:00

Детско здравеопазване с вторник и четвъртък четни дати 16:00 – 18:00, нечетни дати 10:00 – 12:00

 

Д-р Нанков, ОПЛ, Педиатър, кабинет 107, четни дати 13:30 – 19:00, нечетни дати 08:00 – 13:30

Майчино здравеопазване петък четни дати 08:30 – 09:30, нечетни дати 17:30 – 18:30

Детско здравеопазване с вторник четни дати 08:30 – 09:30, нечетни дати 117:30 – 18:30