ДКЦ 28 – София

Адрес: жк. Дружба, ул. “Илия Бешков” № 1;

Телефон: 02/ 979 08 22; 02/ 979 82 32; 02/ 979 82 76;
Регистратура: 02/ 979 13 61;

 

Д-р Кръстева, Васка, кабинет 104,

четни дати 07:30 – 12:30, Детска консултация-вторник и сряда 12:30-13:30,

нечетни дати 14:00 – 18:30, Детска консултация- вторник и сряда- 13:00-14:00

 

Д-р Димитрова, Елена

четни дати- 07:30 – 12:30,

нечетни дати – понеделник 14:30 – 19:30

Детска консултация- вторник и сряда- 12:30-14:30

 

Д-р Тодорова, Емилия

четни дати- 14:00 – 19:00,

нечетни дати – понеделник 07:00 – 12:00

Детска консултация- вторник, сряда и петък- 12:00-14:00, четвъртък-13:00-14:00

 

Д-р Костадинова, Йорданка

четни дати- 07:30 – 12:30,

нечетни дати – понеделник 14:00 – 19:00

Детска консултация- вторник, сряда, четвъртък – четни дати- 12:30-13:30, нечетни дати-13:00-14:00

 

Д-р Стойнова, Тянка

четни дати- 14:00 – 19:00,

нечетни дати – понеделник 07:00 – 12:00

Детска консултация- понедеилни и петък- 13:00-14:00, вторник, сряда и четвъртък -12:00-13:00

 

Д-р Карапенева, Недялка

четни дати- 07:30 – 12:30,

нечетни дати – понеделник 13:30 – 18:30

Детска консултация- вторник, сряда, четвъртък и петък – 12:30-13:30

 

Д-р Христова, Красимира

четни дати- 13:45 – 18:45,

нечетни дати – понеделник 07:00 – 12:00

Детска консултация- вторник, сряда и четвъртък –нечетни-12:00-13:00; четни-12:45-13:45

 

Д-р Царкова, Здравка

четни дати- 07:30 – 12:30,

нечетни дати –13:30 – 18:30

Детска консултация- вторник, сряда, четвъртък и петък – 12:30-13:30

 

Д-р Котевска, Таня

четни дати- 12:30 – 15:30,

нечетни дати – понеделник 07:00 – 10:00

Детска консултация- нечетни- 10:00-12:30, четни -15:30-18:00