ДКЦ 26 – София

Адрес: ж.к. ЛЮЛИН 2 ул. АТАНАС СТРАТИЕВ – 17

телефон: 02/242394

 

Д-р Огнянова, Елена

четни дати от 7:30-12:30,

нечетни дати от 14:30-19:30

Детско здраве – вторник и сряда- четни дати от 12:30-14:00/ нечетни дати от 13:00-14:30

Д-р Панова, Мария

четни дати от 7:30-12:30,

нечетни дати от 14:30-19:30

 

Д-р Кирилова, Илонка

Понеделник- Петък – четни дати от 8:30-13:30/ нечетни дати от 14:00-19:00

Петък: 08:30-13:30

 

Д-р Вълкова

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве –сряда- четни дати от 12:00-13:300/ нечетни дати от 13:30-15:00

 

 

Д-р Петрова, Елионора

четни дати от 7:30-12:30,

нечетни дати от 13:30-18:30

Детско здраве – четвъртък- четни дати от 13:30-15:30/ нечетни дати от 11:30-13:30

 

Д-р Димитров, Димитър

четни дати от 9:00-14:00,

нечетни дати от 14:00-19:00

Детско здраве – вторник и петък- четни дати от 08:00-09:00/ нечетни дати от 12:00-14:00

 

Д-р Панкова

четни дати от 14:00-18:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве – вторник и петък- 13:00-14:00

 

Д-р Балджиева, Марияна

четни дати от 8:00-13:00,

нечетни дати от 14:00-19:00

Детско здраве – четвъртък 13:00-14:00

 

Д-р Огнянова, Елена

четни дати от 7:30-12:30,

нечетни дати от 14:30-19:30

Детско здраве – вторник и сряда- четни дати от 12:30-14:00/ нечетни дати от 13:00-14:30

 

Д-р Чоруков, Петър

четни дати от 7:30-12:30,

нечетни дати от 13:30-18:30

Детско здраве -понеделник- четни дати от 13:30-14:30/ нечетни дати от 11:30-12:30

 

Д-р Мончев, Ангел

четни дати от 7:30-12:30,

нечетни дати от 07:30-12:30

Детско здраве – понеделник- четни дати от 12:00-13:00/ нечетни дати от 16:00-17:00

 

Д-р Илиева, Румяна

четни дати от 8:00-13:00,

нечетни дати от 14:00-19:00

Детско здраве – понеделник и вторник- четни дати от 13:00-14:00/ нечетни дати от 18:00-19:00

 

Д-р Кехайова, Евгения

четни дати от 13:30-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве –сряда- четни дати от 12:00-13:30/ нечетни дати от 13:30-15:00

 

Д-р Стаменов, Александър

четни дати от 8:00-13:00,

нечетни дати от 13:00-18:30

Детско здраве – четвъртък- четни дати от 13:00-15:00/ нечетни дати от 11:30-13:30