ДКЦ 25 – София

Адрес: София, ж.к. Младост 3, ул. Свето преображение No.20

Телефон: 02 976 75 00

 

Д-р Рановски, Виктор – ОПЛ четни дати от 07:30-12:30, нечетни дати от 14:00-18:00

 

Д-р Коева, Снежана – ОПЛ 02/973 60 66 понеделник до петък от 8:00-13:00

 

Д-р Азади, Маргарита – педиатър от 9:30-12:30 и 14:30-18:00, събота – детска консултация от10:00-18:00

 

Д-р Неделчева, Валентина – ОПЛ понеделник и сряда от 14:00-19:00, вторник, четвъртък и петък от 08:00-13:00

 

Д-р Славкова, Силва – ОПЛ, вътрешни болести, четни дати от 8:00-13:00, нечетни дати от 14:00-19:00

 

Д-р Кирвикова, Недялка – ОПЛ понеделник, сряда и петък от 8:00-13:00, вторник и четвъртък от 14:00-19:00

 

Д-р Владимирова, Емилия – ОПЛ понеделник, сряда и петък от 7:30-12:30

 

Д-р Петкова, Марияна – ОПЛ понеделник, сряда и петък от 7:30-12:30

вторник и четвъртък- 14:00-19:00

 

Д-р Янкова, Недялка – ОПЛ и педиатър, четни дати от 14:00-19:00, нечетни дати от 8:00-12:00,

 

Д-р Ячева, Катя – ОПЛ и педиатър, четни дати от 7:30-12:30, нечетни дати от 14:30-19:30

 

Д-р Иванова, Мариана – ОПЛ и педиатър, понеделник, сряда и петък от 7:30-12:30, вторник и четвъртък от 14:30-19:30,

Детска консултация сряда и петък от 14:30-17:30

 

Д-р Антонов, Емил – ОПЛ четни дати от 14:30-19:30, нечетни дати от 07:30-12:30

 

Д-р Николова, Даниела – ОПЛ и вътрешни болести, тел. 029767518, четни дати от 14:30-19:30, нечетни дати от7:30-12:30

 

Д-р Петрова, Ваня – ОПЛ и вътрешни болести, тел. 028751076 и 028756161, четни дати от 14:30-19:30, нечетни дати от 07:30-12:30

 

Д-р Стоянов, Ангел – ОПЛ понеделник, сряда и петък от 8:30-12:00

вторник и четвъртък- 15:30-18:30

 

Д-р Арнаудова, Радка – ОПЛ четни дати от 14:30-19:30, нечетни дати от 07:30-12:30