ДКЦ 24 – София

Адрес: гр. София, ж.к. “Свобода”, ул. “Ген. Никола Жеков” № 3

Телефон: 02 898 1201; 02 896 0109

 

Д-р Иванова, Елка, каб.26, тел. 02 9361201 вътр. 216

понеделник, сряда и петък от 07:30 до 12:30; вторник и четвъртък от 14:30 до 19:30

Детска консултация вторник от 11:30 до 13:30 и сряда от 12:30 до 14:30

Женска консултация вторник от 13:30 до 14:30

 

Д-р Чакалска, Мариана

понеделник, сряда и петък от 07:30 до 13:00; вторник и четвъртък от 14:00 до 19:30

Детска консултация понеделник и сряда от 15:30 до 16:30; и вторник и четвъртък от 11:00 до 12:00

Женска консултация понеделник и сряда от 16:30 до 17:30; и вторник и четвъртък от 09:00 до 10:00