ДКЦ 23 – София

гр. София, ж.к. “Хаджи Димитър”, ул. “Клисура” № 20

Телефон: 02 945 7429; 02 945 7430

 

Д-р Митова, Елена, каб. 101 – четни дати 08:00 – 13:00, нечетни дати 13:00 – 16:00

Д-р Маринова – четни дати 14:00 – 19:00, нечетни дати 08:00 – 13:00

Дейност по детско здравеопазване вторник и петък, четни дати 12:00 – 14:00, нечетни дати 13:00 – 15:00

Дейност по майчино здравеопазване понеделник четни дати 12:00 – 14:00, нечетни дати 13:00 – 15:00

 

Д-р Димитрова, Нели, четни дати 08:00 – 13:00, нечетни дати 14:00 – 19:00

Дейност по детско здравеопазване вторник и четвъртък, четни дати 16:00 – 17:00, нечетни дати 10:00 – 11:00

Дейност по майчино здравеопазване понеделник четни дати 16:00 – 17:00, нечетни дати 10:00 – 11:00