ДКЦ 22 – София

Адрес: гр. София, ж.к. “Гео Милев”, ул. “Николай Коперник” № 9

Телефон: 02 892 9840

 

Д-р Антонова, Антоанета – специалист-педиатър- 02/ 89 29 842 http://www.antonova.bg/

Понеделник от 11:30 до 19:30

Вторник от 07:30 – 13:00 и от 14:30 до 15:30

Сряда от 10:30 до 16:30

Четвъртък от 12:00 до 13:00 и от 14:30 до 19:30

детско здравеопазване `четвъртък 11:30 до 12:00

Петък от 07:30 до 15:30

 

Д-р Доровска, Венета, ОПЛ, четни дати от 08:00 до 12:30, нечетни дати 14:00 до 18:30

Дейност по детско здравеопазване сряда, четни дати 12:30 – 13:00, нечетни дати 18:30 – 19:00

Дейност по майчино здравеопазване вторник четни дати 12:30 – 13:00, нечетни дати 18:30 – 19:00

 

Д-р Георгиева, Мария – ОПЛ, тел. 02/8816303, четни дати от 14:00 до 19:00, нечетни дати 08:00 до 13:00

Дейност по детско здравеопазване вторник от 13:00 до 14:00

Дейност по майчино здравеопазване четвъртък 13:00 до 14:00

 

Д-р Димитрова, Даниела – ОПЛ, тел. 02 8929870, четни дати от 14:00 до 19:00, петък от 14:00 до 18:00, нечетни дати от 07:30 до 12:00

Дейност по детско здравеопазване четвъртък нечетни дати от 12:00 до 13:00

Дейност по майчино здравеопазване вторник нечетни дати от 12:00 до 13:00

 

Д-р Константинова – ОПЛ, четни дати от 14:00 до 19:00, нечетни дати 08:00 до 14:00

 

Д-р Портарска, Мадлена – ОПЛ, четни дати от 14:00 до 19:00, нечетни дати от 08:00 до 13:00

Дейност по детско здравеопазване сряда четни дати от 19:00 до 20:00, нечетни дати от 13:00 до 14:00

Дейност по майчино здравеопазване четвъртък четни дати от 19:00 до 20:00, нечетни дати от 13:00 до 14:00

 

Д-р Василева, Юлияна – ОПЛ, четни дати от 08:00 до 13:00, нечетни дати 14:00 до 19:00

Дейност по детско здравеопазване сряда от 13:00 до 14:00

Дейност по майчино здравеопазване вторник от 13:00 до 14:00

 

Д-р Карамфилова, Здравка – ОПЛ, четни дати от четни дати от 14:00 до 19:00, нечетни дати от 08:00 до 13:00

Дейност по детско здравеопазване петък от 13:00 до 14:00

Дейност по майчино здравеопазване сряда от 13:00 до 14:00

 

Д-р Карагеоргиева, Мая – ОПЛ, четни дати от 08:00 до 12:30, нечетни дати 14:00 до 18:30

Дейност по детско здравеопазване сряда, четни дати 12:30 – 13:00, нечетни дати 18:30 – 19:00

Дейност по майчино здравеопазване вторник четни дати 12:30 – 13:00, нечетни дати 18:30 – 19:00

 

Д-р Гинчева, Дженка – ОПЛ, четни дати от 08:00 до 13:00, нечетни дати 14:00 до 19:00

Дейност по детско здравеопазване сряда от 13:00 до 14:00

Дейност по майчино здравеопазване вторник от 13:00 до 14:00

 

Д-р Таслакова, Камелия – ОПЛ, ОПЛ, четни дати от 14:00 до 19:00, нечетни дати от 08:00 до 13:00

Дейност по детско здравеопазване вторник от 13:00 до 14:00

Дейност по майчино здравеопазване четвъртък от 13:00 до 14:00