ДКЦ 20 – София

Адрес: гр. София, Красно Село, бул. “Ген. Стефан Тошев” № 15-17

Телефон: 02 855 3059

 

Д-р Алшех, каб. 206 – четни дати от 08:00 – 13:00, нечетни дати от 14:00 – 19::00

Детско здравеопазване вторник и четвъртък от 13:00 – 14:00

Майчино здравеопазване сряда от 13:00 – 14:00

 

Д-р Стратиев – четни дати от 14:00 – 19:00, нечетни дати от 08:00 – 13:00

Детско здравеопазване вторник и четвъртък от 13:00 – 14:00

Майчино здравеопазване сряда от 13:00 – 14:00

 

Д-р Пейнешка, Ваня – четни дати от 14:00 – 19:00, нечетни дати от 08:00 – 13:00

Детско здравеопазване вторник четни дати от 10:00 – 12:00, нечетни дати 15:00 – 17:00

Майчино здравеопазване сряда четни дати от 11:00 – 12:00, нечетни дати 16:00 – 17:00

 

Д-р Тотева, Татяна – четни дати от 08:30 – 13:00, нечетни дати от 15:00 – 20:00

Детско здравеопазване вторник и четвъртък четни дати от 13:00 – 14:00, нечетни дати 14:00 – 15:00

Майчино здравеопазване сряда четни дати от 13:00 – 14:00, нечетни дати 14:00 – 15:00

 

Д-р Паунов, Светослав – четни дати от 14:00 – 19:00, нечетни дати от 08:00 – 13:00

Детско здравеопазване четвъртък от 13:00 – 14:00

Майчино здравеопазване сряда от 13:00 – 14:00

 

Д-р Гигова, Светла – четни дати от 14:00 – 19:00, нечетни дати от 08:00 – 13:00

Детско здравеопазване вторник и четвъртък от 13:00 – 14:00

Майчино здравеопазване понеделник и сряда от 13:00 – 14:00

 

Д-р Тодорова, В. – четни дати от 14:00 – 19:00, нечетни дати от 08:00 – 13:00

Детско здравеопазване вторник четни дати от 10:00 – 12:00, вторник нечетни дати от 15:00 – 17:00

Майчино здравеопазване сряда четни дати от 11:00 – 12:00, сряда нечетни дати от 16:00 – 17:00

 

Д-р Балабанова, Нели – четни дати от 14:00 – 19:00, нечетни дати от 08:00 – 13:00

Детско здравеопазване вторник четни дати от 10:00 – 12:00, вторник нечетни дати от 15:00 – 17:00

Майчино здравеопазване сряда четни дати от 11:00 – 12:00, сряда нечетни дати от 16:00 – 17:00

 

Д-р Георгиева, Сашка, каб.219 – четни дати от 08:00 – 13:00, нечетни дати от 13:30 – 19::00

Детско здравеопазване вторник четни дати от 13:00 – 14:00, четвъртък четни дати от 14:00 – 15:00

Майчино здравеопазване сряда четни дати от 13:00 – 14:00, сряда нечетни дати от 14:00 – 15:00

 

Д-р Вангелова – четни дати от 13:30 – 18:30, нечетни дати от 07:30 – 10:00 и 11:00 – 13:30

Детско здравеопазване сряда и четвъртък четни дати от 18:30 – 19:30, нечетни дати от 10:00 – 11:00

Майчино здравеопазване понеделник четни дати от 18:30 – 19:30, понеделник нечетни дати от 10:00 – 11:00

 

Д-р Матеева, Дориета – четни дати от 08:00 – 13:00, нечетни дати от 14:00 – 18:30

Детско здравеопазване сряда и петък всяка четна дата от 13:00 – 14:00

Майчино здравеопазване понеделник четни дати от 16:00 – 17:00, понеделник нечетни дати 10:00 – 11:00

 

Д-р Панова, Лилия, каб. 225 – четни дати от 08:00 – 13:00, нечетни дати от 14:00 – 19:00

 

Д-р Димитрова, Цветанка, каб. 205 педиатър, тел за записвания 0888 766247

 

Д-р Илиева / Д-р Михайлиду четни дати 07:30 – 12:30, нечетни 13:30 – 19:30

Детска консултация 12:30 – 13:30

Петък винаги 07:30 – 12:30