ДКЦ 18 – София

гр. София, ж.к. “Суха Река”, ул. “Емануил Васкидович” № 51

Телефон: 02 847 0321 (Централа); 02 847 1914 (Регистратура)

Д-р Кичка Петрунова – 02/9450306

Нечетни дати- 13:00-18:00

Четни дати- 08:00-13:00

Детско здравеопазване- петък- Нечетни дати- 10:00-11:00 /Четни дати- 15:00-16:00

 

Д-р Славова

Нечетни дати- 08:00-14:00

Четни дати- 13:30-18:30

Детско здравеопазване- вторник и петък

 

Д-р Сенкин, Сергей – 02/ 9450306

Четни дати- 08:00-13:00

Нечетни дати- 13:00-18:00

Детско здравеопазване- сряда и четвъртък – Четни дати- 12:00-13:00 / Нечетни дати- 13:00-14:00

Д-р Петрова-Дойчинова, Елена – 02/ 9450306

Четни дати- 13:00-18:00

Нечетни дати- 08:00-13:00

Детско здравеопазване- петък – Четни дати- 10:00-11:00 / Нечетни дати- 15:00-16:00

 

Д-р Драгомилова

Четни дати- 08:00-13:00

Нечетни дати- 13:00-18:00

Детско здравеопазване- вторник и петък – Четни дати- 13:00-15:00 / Нечетни дати- 11:00-13:00

 

Д-р Борисова, Валентина

Четни дати- 08:00-13:00

Нечетни дати- 13:00-18:00

Детско здравеопазване- вторник и петък – Четни дати- 13:00-15:00 / Нечетни дати- 11:00-13:00