ДКЦ 17 – София

Адрес: гр. София, бул. “Евлоги Георгиев” № 108

Телефон: 02 944 4149; 02 944 1582

 

Д-р Петкова – ОПЛ и педиатър – четни дати от 8:00 – 13:00, нечетни дати от 14:00 – 19:00

 

Д-р Божкова, Невена – ОПЛ и педиатър – нечетни дати от 8:00 – 13:00, четни дати от 13:00 – 19:00

 

Д-р Маринова, Пенка – ОПЛ – понеделник, сряда и петък от 8:00 – 13:00; вторник и четвъртък от 13:00 – 18:00

 

Д-р Делчева, Вероника – ОПЛ и педиатър – четни дати от 8:00 – 13:00, нечетни дати – 13:00 – 19:00; вторник от 14:00 – 15:00;

детска консултация четвъртък от 11:30 – 12:30

 

Д-р Делчев – ОПЛ – четни дати от 8:00-13:00, нечетни дати от 13:00 – 19:00