ДКЦ 16 – София

гр. София, район Кремиковци, кв. Ботунец, ул. Иван Шонев № 2
02 994 36 77 / 02 994 34 35

 

Д-р Плоскова, Лилия – педиатър, от понеделник до петък от 07:30 до 15:00

Детско здравеопазване – четвъртък от 15:00 до 15:30