ДКЦ 15 – София

гр. София, ж.к. Дианабад, ул. “Никола Габровски” № 20

Телефон: 02 962 5065; 02 962 4946

 

Д-р Колев – ОПЛ – четни дати от 14:30 – 19:00, нечетни дати от 08:30 – 13:00

Детска консултация – понеделник и четвъртък от 13:00 до 14:00

Женска консултация – петък от 13:00 до 14:00

 

Д-р Бербенлиева, Елисавета – ОПЛ, четни дати от 08:00 – 13:00, нечетни дати от 15:00 – 20:00

Детска консултация – петък от 13:00 до 15:00

Женска консултация – сряда от 13:00 до 15:00

 

Д-р Николова, Орхидея – ОПЛ, тел. 02 962 45 02/21, четни дати от 14:00 – 19:00

Детска консултация – понеделник и четвъртък от 13:00 до 14:00

Женска консултация – сряда от 13:00 до 14:00

 

Д-р Тодорова, Весела – ОПЛ, четни дати от 08:00 – 13:00, нечетни дати от 15:00 – 20:00

Детска консултация – понеделник от 13:00 до 15:00

Женска консултация – сряда от 13:00 до 15:00

 

Д-р Ралчева – педиатър, каб.11, четни дати от 15:30 – 19:30, нечетни дати от 07:30 – 11:30

 

Д-р Василева – педиатър, каб.11, четни дати от 07:30 – 10:30, нечетни дати от 15:30 – 19:30

Детско здравеопазване от специалист детски болести, четни дати от 10:30 – 13:30, нечетни дати от 12:30 – 15:30