ДКЦ 13 – София

Адрес: София, кв. Лозенец, ул. “Димитър Хаджикоцев” 20 – I-ва сграда (в непосредствена близост до Сити център и хотел „Хемус”) и втора сграда на ул. „Бигла”  №2
(срещу хотел „Кемпински -Зографски”).

Тел.регистратура: 02 866 54 12

Лични лекари ул. Д. ХАДЖИКОЦЕВ

 

Д-р Янева, Катя – Специалност вътр. болести и обща медицина, каб. №5

четни дати от 07:30 до 13:30, нечетни дати от 13:30 до 19:30

 

Д-р Йорданов, Йордан – ОПЛ, каб. №3

четни дати от 13:30 до 19:30, нечетни дати от 07:30 до 13:30

 

Д-р Мирчанова, Ива – ОПЛ, каб. №3

четни дати от 07:30 до 13:30, нечетни дати от 13:30 до 19:30

 

Д-р Асенова, Мариана – Специалност вътрешни болести и обща медицина, каб. №8

четни дати от 13:30 до 19:30, нечетни дати от 07:30 до 13:30

 

Д-р Облакова, Дора – Специалност вътрешни болести и обща медицина, каб. №6

четни дати от 07:30 до 13:30, нечетни дати от 13:30 до 19:30

 

Д-р Попова, Анна – Специалност вътрешни болести и обща медицина, каб. №8

четни дати от 07:30 до 13:30, нечетни дати от 13:30 до 19:30

 

Лични лекари ул. БИГЛА

 

Д-р Александрова, Маргарита – четни дати – след обяд, нечетни дати – сутрин

 

Д-р Найденова, Мария – педиатър – четни дати – сутрин, нечетни дати – след обяд

 

Д-р Алексиева, Красимира – четни дати – след обяд, нечетни дати – сутрин

 

Д-р Цветкова, Галина – педиатър четни дати – след обяд, нечетни дати – сутрин

 

Д-р Талева, Мариана – ОПЛ и педиатър – четни дати – сутрин, нечетни дати – след обяд

 

Д-р Маркова, Ира – педиатър – четни дати – сутрин, нечетни дати – след обяд