ДКЦ 12 – София

Адрес :София,ж.к. Люлин 9, ЗА

Тел.регистратура: 02/ 9276004; 02/ 9276009

 

Д-р Жаблянова 02/9276071

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве –сряда- четни дати от 11:00-14:00/ нечетни дати от 13:00-16:00

 

Д-р Ламбова, Татяна

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве – вторник – 13:00-14:00

 

Д-р Граматикова, Елионора

Понеделник, сряда, петък от 9:00-14:00,

Вторник и четвъртък от 14:00-19:0-0

Детско здраве – понеделник 16:00-18:00

 

Д-р Янакиев, Боян

четни дати от 8:00-13:00,

нечетни дати от 14:00-19:00

Детско здраве – вторник и сряда- 13:00-15:00

 

Д-р Сапунджиев, Красимир

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве –от 13:00-14:00

 

Д-р Гаджева, Ваня

четни дати от 08:00-13:00

нечетни дати от 14:00-19:00

Детско здраве –сряда- от 13:00-14:00

 

Д-р Краевска – 02/ 9276002

четни дати от 08:00-13:00

нечетни дати от 14:00-19:00

Детско здраве –сряда- от 13:00-14:00

 

Д-р Иванова

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве –сряда- от 13:00-14:00

 

 

Д-р Цекова, Анюша

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве –сряда- от 13:00-14:00

 

Д-р Накова, Марияна

четни дати от 09:00-13:00,

нечетни дати от 14:00-19:00

Детско здраве –сряда- от 13:00-14:00

 

Д-р Илиева, Виктория – 02/9276069 (217)

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве –сряда- от 13:00-14:00

 

Д-р Николова, Ани

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве –сряда- от 13:00-14:00

 

Д-р Цветанова, Андриана

Понеделник, сряда, петък от 8:30-12:30,

Вторник и четвъртък от 14:00-18:00

Детско здраве – вторник и четвъртък 12:00-14:00

 

Д-р Симова

четни дати от 15:00-19:00,

нечетни дати от 08:00-13:00

Детско здраве – понеделник и сряда- четни дати от 14:00-15:00/ нечетни дати от 13:00-14:00

 

Д-р Манов – 02/9276137

четни дати от 14:00-19:00,

нечетни дати от 08:30-13:30

Детско здраве – вторник и четвъртък- четни дати от 13:00-14:00/ нечетни дати от 13:30-14:30

 

Д-р Николаева – 02/9276137

четни дати от 08:30-13:30

нечетни дати от 14:00-19:00,

Детско здраве – вторник и четвъртък- четни дати от 13:30-14:30/ нечетни дати от 13:00-14:00

 

Д-р Ангелов, Вадим

четни дати от 08:30-13:30

нечетни дати от 14:00-19:00,

Детско здраве – вторник и четвъртък- четни дати от 13:30-14:30/ нечетни дати от 13:00-14:00

 

Д-р Свешникова, Марияна

четни дати от 08:30-13:30

нечетни дати от 14:00-19:00,

Детско здраве – сряда- четни дати от 14:30-16:30/ нечетни дати от 13:00-15:00

 

 

 

Д-р Бабаева

четни дати от 08:00-13:00

нечетни дати от 15:00-20:00,

Детско здраве – понеделник и сряда- четни дати от 13:00-14:00/ нечетни дати от 14:00-15:00

 

Д-р Атанасов

четни дати от 13:30-18:30

нечетни дати от 07:30-12:30,

Детско здраве – понеделник и четвъртък- от 12:30-13:30

 

Д-р Христова Детелина

Понеделник, вторник,четвъртък, петък от 08:30-13:30

сряда от 11:30-13:30,

Детско здраве – вторник-13:30-14:30 и сряда- от 08:30-11:30

 

Д-р Иванов – 02/9276136

четни дати от 14:00-19:00

нечетни дати от 08:00-13:00,

 

Д-р Жаблянова – 02/9276071

четни дати от 14:00-19:00

нечетни дати от 08:00-13:00,

Детско здраве –сряда- четни дати от 11:00-14:00/ нечетни дати от 13:00-16:00