ДКЦ 11 – София

Адрес :София, ул. Цар Симеон №145

Тел.регистратура:  02 931 80 48

 

Д-р Русева – нечетни дати 08:30 – 12:00, четни дати 13:30 – 16:30

Д-р Пенкова, Петранка – ОПЛ, нечетни дати 09:00 – 14:00, четни дати 14:00 – 19:00

Д-р Мицева, Иванка – ОПЛ нечетни дати 13:30 – 18:30, четни дати 09:00 – 14:00

Д-р Балджиева, Клара – Педиатър, вторник и сряда: 15:30 – 18:00

Детско здравеопазване вторник и сряда от 15:00 до 15:30;

 

Д-р Грохлева, Ирина – ОПЛ, нечетни дати 14:00 – 19:00, четни дати 08:00 – 13:00

Д-р Георгиев, Бисер – ОПЛ, Педиатър, нечетни дати 08:00 – 13:00, четни дати 14:00 – 19:00

Детско здравеопазване нечетни дати 08:00 – 13:00, четни дати 14:00 – 19:00;

 

Д-р Пиянечка, Ваня – ОПЛ, Педиатър, нечетни дати 14:00 – 19:00, четни дати 08:00 – 13:00

Детско здравеопазване вторник и сряда 088 8217019

 

Д-р Сотирова, Антоанета– ОПЛ, Педиатър, нечетни дати 08:00 – 13:00, четни дати 14:00 – 19:00

Майчино здравеопазване вторник от от 13:00 – 14:00

Детско здравеопазване сряда от 13:00 – 14:00