Втора Многопрофилна болница за активно лечение-София ЕАД

Втори медицински център

Адрес: бул. „Христо Ботев“ 120, София

Телефон Регистратура: 02 931 4024

 

Общопрактикуващи лекари/ ПЕДИАТРИ:

Д-р Желев, Радислав – четни дати – I смяна от 8:00-13:00, нечетни дати – II смяна от 14:00 – 19:00